Φορτηγά Τράκτορες Επικαθήμενα Τρέιλερ Ελαφρά επαγγελματικά Λεωφορεία Τροχόσπιτα Κατασκευή μηχανήματα Ανυψωτικά μηχανήματα Γεωργικά μηχανήματα Δασικά μηχανήματα Κοινοτικών οχημάτων/ ειδικών οχημάτων Παρελκόμενα Κινητα αμαξώματα/ εμπορευματοκιβώτια Ανταλλακτικά Άλλα μηχανήματα